Henk Gerbes - Voedselbank

“We moesten allemaal een tandje
meer bijzetten, maar dat is ook de
uitdaging!”

 

“Ons klantenbestand is in de eerste periode van corona met bijna 400
mensen gegroeid. Mogelijk omdat mensen door het virus hun baan zijn
kwijtgeraakt en achteruit zijn gegaan in hun levensmiddelen”, vertelt
Henk. Normaal gesproken kan men naar de uitgiftepunten om zelf eten
uit te kiezen, maar door corona moest dit anders worden aangepakt.